در روز زمین چه باید کرد؟

دوم ثور مطابق 22 اپریل – که در واقع روز اعتدال بهاری است – روز جهانی زمین نامگذاری شده است. در این در کشور های مختلف فعالیت هایی در رابطه با گرامیداشت زمین، انجام میشوند. در اینجا توجه شما را به پیشنهاداتی جلب میکنیم که در محیط خانه و خارج از خانه به مناسبت روز زمین شما میتوانید انجام دهید و با متباقی افراد زمین بپیوندید:

در خانه

آشپزخانه:

· درجه یخچال را بین 3.5 الی 5.5 قرار دهید.

· موقع شستن ظروف شیر دهن را باز نگذارید.

· از ظروف قابل شستشوو قاشق و پنجهٔ فلزی استفاده کنید.

· برای نوشیدنیها از گیلاسهای شیشه ای استفاده کنید.

· به جای گرفتن خریطه های پلاستیکی از فروشنده، اجناس خود را با سبدو با خریطه های تکه یی حمل کنید.

کالا شویی:

· ماشین کالا شویی را با ظرفیت کامل روشن کنید.

· به جای استفاده از آب جوش، لباسها را با آب گرم بشویید.

· برای آبکشی به جای آب گرم از آب سرد استفاده کنید.

· لباسهارا برای خشک شدن در طناب هموار کنید و تا حد امکان از خشک کن استفاده نکنید.

حمام و دستشویی:

· هنگام شستن دندانها شیر دهن آب را ببندید.

· هنگام شستن بدن با مو ها شاور را باز نگذارید.

· در حمام ار شاور پر فشار و کم مصرف تر استفاده کنید.

اتاق نشیمن:

· چراغهای اضافی را خاموش کنید.

· در هوای سرد لباس گرمتر بپوشید و درجه گرم کننده را کم کنید.

· به جای روشن کردن کولر یا ایر کندیشن، لباس نازکتر بپوشید.

· جاروب را مرطوب نموده و آهسته جاروب کنید. در صورت امکان از جاروب برقی استفاده کنید.

حویلی:

· برگها و چمن های درو شده را دفن کنید تا به کود تبدیل شوند.

· از میکروب کش های غیر سمی استفاده کنید.

· فقط به مقدار لازم کود به باغچه بدهید.

· چمن ها را در صبح وقت آبیاری کنید.

· یک درخت بکارید.

خارج از خانه

موتر و وسایط نقلیه:

· با سرعت مجاز برانید.

· از چالان کردن و برک ناگهانی جلو گیری نمایید.

· هنگام تیل انداختن مراقب سرریزه شدن تیل باشید.

· هوای تایر را تنظیم کنید.

· فلتر های هوا و مبلایل را تعویض کنید.

· مبلایل موتر را تبدیل کنید.

در محل کار:

· تا حد امکان مطالب و اسناد را از طریق کمپیوتر مطالعه کنید و از چاپ آنها بر کاغذ اجتناب کنید.

· گزارشها و اسناد را بر هر دو طرف کاغذ چاپ کنید.

· از پاکتهای مراسلات و مکاتیب باطله مجدداً استفاده کنید.

· از بایسکل استفاده کنید.

· تا حد امکان به استفادهٔ مجدد مواد کمک کنید.

زمین ، تنها خانه ماست. در آن زاده می شویم و در آن می میریم. زمین پناگاه ماست. زمین با همه نعمت های پیدا و ناپیدایش، برای ماست. در زمین پاک، پاک زیست کنیم. خداوند پاکیزگان را دوست دارد. زمین امانت خداست. آن را سبز بداریم؛ همان گونه که بود؛ آن را پاک بداریم، همان گونه که بود.

به خاطر داشته باشید…هر روز روز زمین است!

admin-officer
No Comments

Leave a Comment: