معرفی پروژۀ توانمندی

جامعهء مدني فرهنگ سازش براي توافق است، اين جامعه قانونمند رابطهء حكومت با مردم و روابط افراد با حكومت را تنظيم ميكند. جامعهء مدني فرهنگ سازش براي توافق است، اين جامعه قانونمند رابطهء حكومت با...

Read More

گردهمایی مسالمت‌آمیزی نهاد های مدنی، حقوقی و شهروندان بامیان

جامعهء مدني فرهنگ سازش براي توافق است، اين جامعه قانونمند رابطهء حكومت با مردم و روابط افراد با حكومت را تنظيم ميكند. جامعهء مدني فرهنگ سازش براي توافق است، اين جامعه قانونمند رابطهء حكومت با...

Read More

“گفتمان بزرگ مدنی پیرامون “آموزه های سیاسی و درسهای انتخاباتی- انتخابات 16 حمل

جامعهء مدني فرهنگ سازش براي توافق است، اين جامعه قانونمند رابطهء حكومت با مردم و روابط افراد با حكومت را تنظيم ميكند. جامعهء مدني فرهنگ سازش براي توافق است، اين جامعه قانونمند رابطهء حكومت با...

Read More

در روز زمین چه باید کرد؟

دوم ثور مطابق 22 اپریل – که در واقع روز اعتدال بهاری است – روز جهانی زمین نامگذاری شده است. در این در کشور های مختلف فعالیت هایی در رابطه با گرامیداشت زمین، انجام میشوند....

Read More