د افغانستان د مدني ټولنې مجتمع د سویس د سولې بنسټ په همکارۍ او د مدني ټولنې د ۷۶ فعالینو (بنسټ ایښودونکو استازو) د غوښتنې په اساس د ۲۰۰۱ کال د نوامبر د ۲۹ څخه د ډسمبر ۲ پورې د آلمان په بدهونف ښار کې د افغانستان د مدني ټولنې په لومړني کنفرانس کې بنسټ کېښودل شو. دغه کنفرانس د بن د سیاسي کنفرانس سره یو مهال د سویس د سولې بنسټ لخوا جوړ شوی وو ترڅو د جګړې څخه وروسته د افغانستان د بیارغونې او د سولې په بهیر کې د افغانستان د مدني ټولنې د لا ډیرې ونډې باندې خبرې وشي. ددې کنفرانس په ترڅ کې د افغانستان د مدني ټولنې استازي د مدني ټولنو د بنسټونو تر منځ د خبرو اترو او همغږي او هم د راتلونکي افغانستان په بیارغونې کې د مدني ټولنې د ونډې اخیستلو لپاره د یوې مجتمع په جوړولو باندې هوکړې ته ورسیدل، چې په پایله کې د افغانستان د مدني ټولنې مجتمع (مجما) جوړه او د ۲۰۰۲ کال د مارچ په میاشت .کې په کابل کې د خپل لومړني دفتر په پرانیستلو سره کار پیل کړ