team_image
وکیل مدافع

محمد کاظم نبوی

Read More
team_image
مامور مالی

حمید الله رفیع

Read More
team_image
مسئول مالی

سردار محمد

Read More
team_image
مامور وکالت

حنیف الله ویس

Read More
team_image
مسئول آموزش

زینب رفیع

Read More
team_image
کارشناس ارزیابی

تمیم شمال

Read More
team_image
مدیر توسعه دفتری

شمس الله سپی

Read More
team_image
مدیر پروژه

نصر الله پرتو نادری

Read More
team_image
مدیر پروگرام

محمد سهراب زدران

Read More
team_image
مدیر منابع بشری

خواجه مصطفی صدیقی

Read More