پنج‌هزار جوان به سوی کتاب‌خوانی و ورزش

محمد ایوب نبوی  سرمایه‌گزاری روی منابع انسانی از بارزترین شاخص­های توسعه به شمار می­آید. نیروی انسانی متخصص و مجهز با مهارت‌های مسلکی و دانش کاربردی روند توسعه و انکشاف یک ملت را سرعت بیش‌تر می‌بخشد. از...

Read More

تجلیل از پانزدهمین سالگرد تاسیس مجما

انجیلا هدایت وجود دموکراسی منوط به وجود جامعۀ مدنی در یک کشور می‌باشد. در کشورهای دموکرات نهادهای مدنی در تعمیم‌ و ترویج‌ ارزش‌های مدنی، سیاسی و شهروندی نقش اساسی را ایفا می‌کنند. بقای دموکراسی در جهان،...

Read More

نگاه مختصر به دست‌آوردهای پروژۀ تقویت نقش جامعه مدنی محلی در امر حکومت‌داری خوب (شفافیت و اصلاحات پایدار) در سال 2016 میلادی

محمد ایوب شهریار ارزیابی نیازمندی­های نهادهای جامعۀ مدنی وحکومت‌داری در ولایات غور و سمنگان نشان داد که جهت تامین شفافیت و اصلاحات پایدار درحکومت‌داری محلی این ولایات، باید نهادهای جامعۀ ­مدنی محلی مورد حمایت لازم قرار...

Read More