“گفتمان بزرگ مدنی پیرامون “آموزه های سیاسی و درسهای انتخاباتی- انتخابات 16 حمل

دفتر ساحوی مجما در هرات
تاریخ: پنجشنبه 4 ثور 1393
ساعت 1 الی 3 بعدا ازظهر

خلاصه:

تعداد زیادی از نهادهای جامعه مدنی، دانشجویان و رسانه ها به خاطر بحث و گفتگو بالای آموزه های سیاسی،  انتخابات 16 حمل 1393 در مجتمع جامعه مدنی افغانستان – دفتر ساحوی هرات، گردهم آمده و دیدگاههای شان را باهم شریک ساختند. آنها ویژه گیها و نقاط قوت انتخابات 1393 را با انتخابات سالهای پشین افغانستان مورد بحث قرار دادند و یاد آور شدند که مردم در این انتخابات با آگاهی نسبی و باور مندی بیشتر به پروسه رایگیری شرکت کردند.

اشتراک کننده گان:

در مجموع

وظیفه

اشتراک کننده

اسم نهاد

شماره

15 نفر

مسئول ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر – هرات

آقای عبدالقادر رحیمی

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان – دفتر ساحوی هرات

1

رئیس شوار

آقای سید اشرف سادات

شورای جوانان هرات

2

عضو

محمد بهزاد حکاک

موسسه انکشافی برای افغانستان

3

رئیس مرکز

آقای محمودی

مرکز آموزشی طلوع

4

از بخش سیاسی

آقای فهیم مایار

UNAMA

5

از بخش

آقای کریمی

USAID

6

دانشجویان

دانشجویان

دانشگاه هرات

7

گزارشگر

آصف جاهد

تلوزیون آریانا

8

گزارشگر

اقای ساغرمل

تلوزیون عصر

9

تلوزیون یک

10

خبرگذاری اسوشیتوپرس

11

admin-officer
No Comments

Leave a Comment: